March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ପାରିବାରିକ କଳହ*

****************

                           ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

                           ***********

 

ପରିଵାର  ଜନ  ଭିନ୍ନ  ହେଲେ ମନ

ଉପୁଜେ କଳହ ହରାଏ ମାନ,

ହୁଅଇ  ଅଚଳ  ଭାଙ୍ଗେ  ମନୋଵଳ

ଏକତ୍ର  ଚଳନ  ହୁଏ ଵିପନ୍ନ।

 

କଥାରେ କଥାରେ  କଳି ଅଯଥାରେ

ପରିଜନମଧ୍ୟେ କରେ ରାଜୁତି,

ଶୁଭେ  କୋଳାହଳ  ସର୍ଵଦା  କନ୍ଦଳ

ହଜିଯାଏ ପ୍ରେମ ବଢ଼େଅଶାନ୍ତି,

ସ୍ନେହ  ସରାଗର  ଶାନ୍ତି  ସରୋଵର

ଵିମଳ ଶରୀର  ପଡ଼େ ମଳିନ,

ପରିଵାର  ଜନ  ଭିନ୍ନ  ହେଲେ  ମନ

ଉପୁଜେ କଳହ ହରାଏ ମାନ।

 

ସ୍ନେହ   ପରସ୍ପର   ମଧ୍ୟେ   ନିରନ୍ତର

ସରଗ  ଭାଵନା ସଵୁରି ମନେ,

ରହିଥାଏ ଯେଵେ କାହିଁ  ଯାଏ ଏଵେ

ଵଇକୁଣ୍ଠପରି ଥିଲା ସେଦିନେ।

 

ହଜିଲା   ଆନନ୍ଦ  ବଢ଼ି ଗଲା  ଭେଦ

ଅନ୍ତର  ଵିଷନ୍ନ   କରେ  ଅଥୟ,

ବିଶ୍ୱାସ   ଅଭାଵ   ନିମନ୍ତେ   ସ୍ୱଭାଵ

ହୁଅନ୍ତେ  ଵିଷମ  ଭାଵ  ଉଦୟ,

ଯୌଥ  ପରିଵାର ଭାଇ  ହେଲା ଦୂର

କ୍ଷୁଦ୍ରେମାତାପିତା ହେଲେଵର୍ଜନ,

ହୁଅଇ   ଅଚଳ   ଭାଙ୍ଗେ  ମନୋଵଳ

ଏକତ୍ର   ଚଳନ   ହୁଏ  ଵିପନ୍ନ।

 

ଶାନ୍ତି   ସରୋଵରେ  ଶାନ୍ତି ପରିହରେ

ଅଶାନ୍ତି  ଅରାତି  କରେ  ଅଥୟ,

ସୁନ୍ଦର   ସଂସାର    ହୁଏ   ନାରଖାର

ସୁଖ   ଶରଧାର  ହୁଏ  ଵିଲୟ।

********************

ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

 

 205 total views,  1 views today

4 thoughts on “*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *