July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ମନା — କାଳି କୁମାର*

ଶୀର୍ଷକ: କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ମନା

ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଯାହା
ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ
ଆଖିର କୋଣରେ
ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ,
ବୋଧେ !
ସେମାନଙ୍କୁ
ଶୁଭେଚ୍ଛାଠୁ ଅଧିକ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପସନ୍ଦ ।।

ସେସବୁ ଆଶା
ଯାହା
ସ୍ବପ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ହୃଦୟର ବଗିଚାରେ
ମଉଳି ଯାଏ,
ବୋଧେ !
ସେମାନଙ୍କୁ
ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା
ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ଭଲ ଲାଗେ ।।

ସେସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା
ଯାହା
ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଚୟ ଆଗରୁ
ସମାପ୍ତିର ଚଟାଣରେ
ବତୁରି ଯାଏ,
ବୋଧେ !
ସେମାନଙ୍କୁ
ନିଶ୍ୱାସ ବଦଳେ
ନିଷ୍ଫଳ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଲାଗେ ।।

ସେସବୁ ଆବେଗ
ଯାହା
ଆଲୋଡ଼ିତ ଭାବନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ
ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ,
ବୋଧେ !
ସେମାନଙ୍କୁ
ଦ୍ରାଘିମା ଅପେକ୍ଷା
ଦୀର୍ଘଶ୍ବାସ ପସନ୍ଦ ।।

ସେସବୁ ଛବି
ଯାହା
ଜୀବନ କାନ୍_ଭାସ୍ ରେ ଚିତ୍ରିତ ପୂର୍ବରୁ
ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟଳରୁ
ଅଚିରେ ଅପହୃତ ହୁଏ,
ବୋଧେ !
ସେମାନଙ୍କୁ
ସମୀପ ଠାରୁ
ସମାପ୍ତ ଭଲ ଲାଗେ ।।

କାଳି କୁମାର
ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ଵର

 228 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *