October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

ଭକ୍ତି — ଅନିତା ବିଶ୍ଵାଳ

ଭକ୍ତି

ଏ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର
ସୃଷ୍ଠି କର୍ତ୍ତା ତମେ
ଦୁନିଆର ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ
ଚାଲି ଆସିଛି ସବୁ କିଛି

ଭକ୍ତ ଟିଏ କରେ ହୃଦୟରୁ ସଦା
ଭକ୍ତି ଭାବନାର ତେଜ
ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମର ତ ସୃଷ୍ଟି
କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତମକୁ

ସବୁଜ ଧରଣି ସବୁ ତ ତମରି
ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସବୁ ତମରି ଦୟାରୁ ତ
ସୃଷ୍ଟି

ଯାହା ଆରପିବି ଭୁଲ୍ ହେବ ମୋର
ସବୁତ ତମର ଦାନ

ଫୁଲ ଫଳ ଖାଲି ଦେଇ କେବେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ
ମନେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ଇଶ୍ଵର ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ର ଶକ୍ତି
ମଣିଷ ମାତ୍ରକୁ ଛାର
ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଲେ
ସେଇଟା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ମୋର

ଭୁଲ୍ ଯେ ତାର ଭାବିବାଟା
ମଣିଷ ର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା
ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ସବୁ ଜିଣିପାରେ
ମଣିଷ ଜାତି

ନାମ ଅନିତା ବିଶ୍ଵାଳ
ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

 133 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *