May 28, 2022
11 11 11 AM
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା
ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି 
ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ
ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ
*Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 
ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ
ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ
ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
*ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ*
Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah
Heritage For Next Generations — Maid Čorbić
Only for you my love — Shiw Shankar Shaw  
Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso
Endless Love — Subhasmita Pattnayak
Latest Post
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି  ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ *Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ *ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ* Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah Heritage For Next Generations — Maid Čorbić Only for you my love — Shiw Shankar Shaw   Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso Endless Love — Subhasmita Pattnayak

ଭକ୍ତି — ଅନିତା ବିଶ୍ଵାଳ

ଭକ୍ତି

ଏ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର
ସୃଷ୍ଠି କର୍ତ୍ତା ତମେ
ଦୁନିଆର ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ
ଚାଲି ଆସିଛି ସବୁ କିଛି

ଭକ୍ତ ଟିଏ କରେ ହୃଦୟରୁ ସଦା
ଭକ୍ତି ଭାବନାର ତେଜ
ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମର ତ ସୃଷ୍ଟି
କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତମକୁ

ସବୁଜ ଧରଣି ସବୁ ତ ତମରି
ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସବୁ ତମରି ଦୟାରୁ ତ
ସୃଷ୍ଟି

ଯାହା ଆରପିବି ଭୁଲ୍ ହେବ ମୋର
ସବୁତ ତମର ଦାନ

ଫୁଲ ଫଳ ଖାଲି ଦେଇ କେବେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ
ମନେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ଇଶ୍ଵର ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ର ଶକ୍ତି
ମଣିଷ ମାତ୍ରକୁ ଛାର
ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଲେ
ସେଇଟା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ମୋର

ଭୁଲ୍ ଯେ ତାର ଭାବିବାଟା
ମଣିଷ ର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା
ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ସବୁ ଜିଣିପାରେ
ମଣିଷ ଜାତି

ନାମ ଅନିତା ବିଶ୍ଵାଳ
ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

 229 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 + 1 =