October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Oct
2021
27

*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

******* *ଵଳୁଆ କିଏ?* *********                ***********                  ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       *********** ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଗୁରୁ   ପଚାରନ୍ତି   ପାରିଵ  କହି? ଦୁନିଆଁର   

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

***** *ଫୁଲଟିଏ ଦିଅ କରି* ******                                                    ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                    

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

         *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ*           ****************                                        ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                

 2 total views,  2 views today

Oct
2021
27

*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ଗଣତନ୍ତ୍ର  ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି*    ***************                              ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                              *********** ଗଣତନ୍ତ୍ର   ଆଗେ   ବଢ଼ିବ  କିଭାଵେ ଵିଚାର

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରିଵ କି?* ***************                                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

**** *ମାନଵିକତା* ***         ***********                             ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                             ***********   ମାନଵିକତାର    ଜୟ 

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*** *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ* ***        ********************                             ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            ************   ଦେଲ

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ପାରିବାରିକ କଳହ* ****************                            ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                            ***********   ପରିଵାର  ଜନ  ଭିନ୍ନ  ହେଲେ ମନ ଉପୁଜେ କଳହ ହରାଏ ମାନ,

 3 total views,  3 views today

Oct
2021
27

*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ* ******************** ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା *********** ସତ୍ୟ   ଅହିଂସାର   ଶାନ୍ତି  ଶକତିର ସାହସ ପ୍ରେମର ଵାରତା ଆଣି, କୋଟି    ଜନତାର   ଭରିଲ  ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟ ହେ ଭାରତ ମଉଡ଼ମଣି।   ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ !  ତୁମ  ଚରଣେ  ପ୍ରଣାମ ଝୁରି  ହୁଏ  ଆଜି ଭାରତଵାସୀ, ତୁମ  ସ୍ମୃତି  ନେଇ  ପ୍ରାଣ ତନ୍ତ୍ରେ ଗାଇ

 7 total views,  7 views today

Oct
2021
27

*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*

➖ଯଜ୍ଞଜା➖ ମମତା ଶତପଥୀ 🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️ ଯଜ୍ଞଜା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାଣ୍ଡବ ଈପ୍ ସିତା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭଗିନୀ   କୁନ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପାଞ୍ଚ ପତି ବରିଲେ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କ ଜାୟା ଏକତା ସୂତ୍ରେ ବାନ୍ଧିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ହୃଦ କାୟା   ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରେମେ ଅନ୍ଧ କୌରବେ ବିପଥଗାମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ

 5 total views,  5 views today

Oct
2021
27

*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*

*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା * ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବାଲ୍ଯବସ୍ଥା ଚାଲିଯାଏ ଚପଳଛନ୍ଦାର ମନ ନେଇ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ନ ହୁଏ ଗଣା କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଲୋଟିଯାଏ ବହି ଖାତା କଲମ ପେନସିଲରେ ନ ହୁଏ ଊଣା। ଯୁବାବସ୍ଥା ଚାଲିଯାଏ କର୍ମରେ ସେବାରେ ପଢିବାରେ ପଢାଇବାରେ ଘରକୁ ସଜାଡିବାରେ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି ଛୁଟି ବସି ସମୟ ଘୋଡାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ଯୁଷ ଆସୁଛି

 6 total views,  6 views today

Oct
2021
27

*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*

ମୁଠାଏ ଭାତ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ~~~~~~ ପେଟର ଜ୍ବାଳା ଭାତ ମୁଠାଏ ଶାନ୍ତ କରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ନିଃସ୍ୱତାର ହାହାକାର ହୁଏ ଭୋକର ଆଉଟପାଟରେ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଭାତ ମୁଠାଏ ପାଇଁ ଆକୁଳତା ମନକୁ ଚାହଲାଇ ଦେଉଥାଏ ଅଭାବର ଦୁଃଖର ବଗିଚାରେ । ମୁଠାଏ ଭାତର ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ହୁଏ ସମାହିତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ରକ୍ତମୁଖା

 6 total views,  6 views today

Oct
2021
27

*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*

ଆମେ ଶୀତର ମିତ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ *************** ଶୀତରେ ଶୀତ, ଶୀତ ଆମେ ତୋହରି ମିତ ତୁଉ ଆମ ଜୀବନର ପରାଣ ମିତ, କହୁଛି ସତ । ପଉଷ, ମାଘ ମାସରେ ଆସୁଛୁରେ ତୁହି, ଉଷୁମ ଟାଣୁ ରେଜେଇ ଘୋଡେଇ ଯେ ହୋଇ, ସକାଳ ସୂରୁଜ ତାତି ଦେହ ପାଇଁ ହିତ । କୁହୁଡି ଚାଦରେ ଧରା ଘୋଡାଇ

 6 total views,  6 views today

Oct
2021
27

*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

ଗୌରବ   ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ******************** ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ଜନମି ବି କେହି ଯଦି ଭଲକର୍ମେ ଦିଅଇ ମତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବ ବଢ଼ଇ ତାହାର ଲଭଇ ଅନେକ ଯଶ-କୀରତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ଉତ୍କଳୀୟ ପାଖେ ଚିର ଅମ୍ଳାନ ।   ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଅଶୋକ (ଗୁରୁ) ରାମଦାସ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତି

 5 total views,  5 views today