Month: April 2020

କଳ୍ପିତା 1

କଳ୍ପନାର ମାନସ ପଟରେ କଳ୍ପିତା ସେଦିନର ଶାନ୍ତିମୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ l ନିର୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାକଢର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ l ତମ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ…

ହସ

  ✍🏻 *ହସ*✍🏻 ************* ଜୀବ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏ ଭଵ ସଂସାରେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଓଠର ହସ…

ପ୍ରିୟତମା 4

ପ୍ରିୟତମା ! କାଚର ଆଇନା ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛି ତୁମରି ନାଁ ରେ ଗହମ ରଙ୍ଗର ମହମ ପ୍ରତିମା l ଅଦିନିଆ ଖରାବେଳେ ଡରମାଡ଼େ କାଳେ ତୁମେ…