July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଚିହ୍ନାମୁହଁ — ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ*

ଚିହ୍ନାମୁହଁ

ଯେବେଠୁ
ଦେଖିବା ବାହାନାରେ….
ପଛପଟ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ
ଢେର୍ ସମୟ ବିତାଇଛି
ସବୁଠି ସବୁଜାଗାରେ…..
ତୁମର ଚିହ୍ନାମୁହଁ ଦେଖୁଛି।
ଗହଳି ତ
ଭିଡ ଲାଗୁନି ଆଉ……
ପାଦସହ ତାଳଦେଇ
ଅଙ୍ଗୁଳି ବି ତନାଘନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ,
ମୁକୁଳା ଘନକେଶର ପ୍ରତିଛବି
ଏବେଏବେ ମୁହାଁଇଲାଣି
ବିସ୍ତାର ଜଳସ୍ତର ଆଡକୁ……..
ରଚିବ ପୁଷ୍ପିତ ହସରେ
ଯୋଡି ଭଉଁରୀର ଆଲୋଡନ।
ରାତି ସପନ ହେଉ
କି ଆଇନା!
ବାରବାର ଦିଶେ ଅବିକଳ
ତୋଫା ଜହ୍ନପରି,
ଚର୍ତୁପାଶ୍ବରେ ସଦ୍ୟ ଭିଜାହଳଦୀର
ବାସ୍ନାକୁ ଦୋହରାଏ
ଯେମିତି ତମେ ବି
ମୋ ପରି ଅପେକ୍ଷାରେ….।
ଭରା ହୃଦୟର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ
ବାଦଦେଇ,
ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲସବୁ
ଚମକୁଛନ୍ତି….
ମୋର ଚିତ୍ରିତ କାନ୍ ଭାସ୍ ରେ,
ଲାଲ୍ ଗୋଲାପର ଗାଢତା
ତୁମ ବହଳ ଓଠରେ
ଆବୋରି ସାରିଲେଣି
ସାଗରର ଉତ୍ କ୍ଷିପ୍ତ ଢେଉକୁ……..।
ଛାଇ ବି
ଅାହୁରି ରଙ୍ଗିନ୍ ହେଲାଣି
କୋମଳତାର ଉଡାଣରେ……
ଧିରେଧିରେ ତମେବି ବୁଝିବା ଉପରେ
ବୟସର ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ,
ତଥାପି, ସେଇଥିରେ
ସରଳ ନିରୀହ ଚପଳାମୀ
ଆଗପରି,
ଏବେବି ଠିକ୍ ସେମିତି…….।

ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ
ଆଠଗଡ,କଟକ
୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪

 233 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *