April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*

ଭସା ମେଘ
“””””””””””””””””””””””””

ଲେଖୁଛି ଚିଠି ମୋ ହୃଦ ଭାଷ୍ୟ ବାଣୀ
ପ୍ରୀତି ଝର କୁଳୁ ନାଦିନୀ ରାଗିଣୀ ।
ବିରହ ବ୍ୟଥାର ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ
ସ୍ମୃତିର ପୃଷ୍ଠାର ରୋମନ୍ଥନ ଫାଲ ।

ଅକୁହା ବେଦନା ନିଃଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର
ନିଶିଥ ନିର୍ଜନେ ଆଖି ଲୁହ ଧାର ।
ସାକ୍ଷୀ ବେଳାଭୂମି ସମୁଦ୍ର କଣିକା
ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବସୁଥିଲେ ଏକା ।

ଗଣତି ଢେଉର ଚୁମ୍ବନ ପାଦରେ
ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଅ କେବେ ଥରେ ଥରେ ।
ଦୂର ଦେଶେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ପ୍ରିୟ
ଏକାକରି ମୋତେ ହେଲି ଅସହାୟ ।

ଯେତେ ସ୍ବପ୍ନ ବୁଣି ଥିଲ ମୋ ଜୀବନେ
ସ୍ମୃତିର ପେଡିରୁ କାଢି ଦେଖେ କ୍ଷଣେ ।
ଭ୍ରମର ଗୋ ତୁମେ ଗଲ ଉଡି ଉଡି
ନନ୍ଦନ କାନନ ପାରିଜାତ ତୋଳି ।

ଭାବନା ରାଇଜେ କେମିତି ମୁଁ ହଜେ
ଗୋଟି ଗୋଟି ଲେଖି ଦେଉଛି ଶବଦେ ।
ଭସା ମେଘ ଦୂତ ହାତରେ ଚିଟାଉ
ଦେଉଛି ପଠାଇ ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ।

Pratima Barik
Babebira
Bargarh

 487 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *