4 thoughts on “ସାରସ୍ବତୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର”
  1. I’m so happy as a member of the group suryodaya literary foundation. I am also indebted at SLF, for giving me that respectively certificate.

  2. ଭାସ୍କର ରାଉତ,ଦେବମାୟାଭବନ,ଶେରଗଡ଼,ଗଞ୍ଜାମ। says:

    ସମସ୍ତ ସାରସ୍ବତ ସାଧକ ତଥା କୃତି ପ୍ରତି ଯୋଗିଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ପ୍ରଣାମ।

  3. ସୂର୍ୟଦୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦରସ୍ୟ ହୋଇ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ।

  4. ସୂର୍ୟଦୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦରସ୍ୟ ହୋଇ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *