ମତ୍ତ ଷଡ଼ପଦ ପରିଚୁମ୍ଭିତ
ଚାରୁ ପୁଷ୍ପଶୋଭୀ ବାତାନ୍ଦୋଳିତ,
ନମ୍ର ମୃଦୁଳ ପଲ୍ଲବାଭିରାମ
ଚୁତ ବନେ ଦେଖି କଳିକାଗମ।
ମଦ ଅଳସ ଗମନା ଅଙ୍ଗନା
ଏ ବସନ୍ତେ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା,
ଗୌର ସ୍ତନତଟେ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ରଙ୍ଗ
କାଳୀୟକ କୁଙ୍କୁମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗ।

ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା
ଅଡା,ବାଲେଶ୍ଵର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *