ବସନ୍ତ କାଳ

ଏ ବସନ୍ତ କାଳେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ
ବାତାନ୍ଦୋଳିତ ଅନଳଉଛିଖ,
ସମାନ ସପୁଷ୍ପ ପଳାଶ ବନ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ବନ ଭୁବନ।
ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା
ନବ ବଧୂରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ଧରି
ହେଉଅଛି ସୁଶୋଭିତା।

 

@ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *