October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*

ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନ

😘ନିର୍ଭିକ ଜୀବନ😘

କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ନୀରବତା
ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡିପାରେ ବାଡି ବଗିଚାରେ
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟିଯାଏ
କିଛି ଖଡ୍ ଧଡ୍ ଶବ୍ଦ //

ମନରେ ଅହେତୁକ ଭୟ
ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡିଲେବି
ଛାତିରେ ଛନକା ପସେ
ପାଖରେ ବସିଥିବା ମା
ଟାଣିନେଇ ବେକରେ
ଛେପଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେଇ ଭାବିନିଏ
ସବୁ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତୀ
ଉତୁରି ଗଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର //

ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇ
ଆରପାଦର ଅପେକ୍ଷା
ଲୁହଲହୁରେ ଜୁଡବୁଡ
ପୋଷାକକୁ ପସନ୍ଦ କରି
ଶରୀରକୁ କାବୁ କରିବାର
କଳା ବିକ୍ରୀ ହୁଏ
ସେଠି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା
ଖବର କାଗଜର
ଖବର ହୋଇ ରହିବା
କେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ //

ଏଠି କଥା ମୋଟା
ସ୍ୱପ୍ନ ସସ୍ଥା
ଆଇନ କାନୁନ
ଭାରି ମିଠା…….

ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ଖଟୁଆ
ଯାଜପୁର

 390 total views,  2 views today

2 thoughts on “ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *