May 28, 2022
11 11 11 AM
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା
ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି 
ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ
ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ
*Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 
ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ
ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ
ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
*ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ*
Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah
Heritage For Next Generations — Maid Čorbić
Only for you my love — Shiw Shankar Shaw  
Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso
Endless Love — Subhasmita Pattnayak
Latest Post
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି  ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ *Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ *ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ* Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah Heritage For Next Generations — Maid Čorbić Only for you my love — Shiw Shankar Shaw   Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso Endless Love — Subhasmita Pattnayak

ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନ

😘ନିର୍ଭିକ ଜୀବନ😘

କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ନୀରବତା
ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡିପାରେ ବାଡି ବଗିଚାରେ
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟିଯାଏ
କିଛି ଖଡ୍ ଧଡ୍ ଶବ୍ଦ //

ମନରେ ଅହେତୁକ ଭୟ
ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡିଲେବି
ଛାତିରେ ଛନକା ପସେ
ପାଖରେ ବସିଥିବା ମା
ଟାଣିନେଇ ବେକରେ
ଛେପଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେଇ ଭାବିନିଏ
ସବୁ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତୀ
ଉତୁରି ଗଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର //

ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇ
ଆରପାଦର ଅପେକ୍ଷା
ଲୁହଲହୁରେ ଜୁଡବୁଡ
ପୋଷାକକୁ ପସନ୍ଦ କରି
ଶରୀରକୁ କାବୁ କରିବାର
କଳା ବିକ୍ରୀ ହୁଏ
ସେଠି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା
ଖବର କାଗଜର
ଖବର ହୋଇ ରହିବା
କେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ //

ଏଠି କଥା ମୋଟା
ସ୍ୱପ୍ନ ସସ୍ଥା
ଆଇନ କାନୁନ
ଭାରି ମିଠା…….

ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ଖଟୁଆ
ଯାଜପୁର

 653 total views,  1 views today

3 thoughts on “ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 40 = 41