😘ନିର୍ଭିକ ଜୀବନ😘

କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ନୀରବତା
ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡିପାରେ ବାଡି ବଗିଚାରେ
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟିଯାଏ
କିଛି ଖଡ୍ ଧଡ୍ ଶବ୍ଦ //

ମନରେ ଅହେତୁକ ଭୟ
ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡିଲେବି
ଛାତିରେ ଛନକା ପସେ
ପାଖରେ ବସିଥିବା ମା
ଟାଣିନେଇ ବେକରେ
ଛେପଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେଇ ଭାବିନିଏ
ସବୁ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତୀ
ଉତୁରି ଗଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର //

ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇ
ଆରପାଦର ଅପେକ୍ଷା
ଲୁହଲହୁରେ ଜୁଡବୁଡ
ପୋଷାକକୁ ପସନ୍ଦ କରି
ଶରୀରକୁ କାବୁ କରିବାର
କଳା ବିକ୍ରୀ ହୁଏ
ସେଠି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା
ଖବର କାଗଜର
ଖବର ହୋଇ ରହିବା
କେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ //

ଏଠି କଥା ମୋଟା
ସ୍ୱପ୍ନ ସସ୍ଥା
ଆଇନ କାନୁନ
ଭାରି ମିଠା…….

ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ଖଟୁଆ
ଯାଜପୁର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *