July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

ଦୁଃଖ୍

ଦୁଃଖ୍

ମଲିଫୁଲିଆ ଚେହେରା ଥିନ
ଝରି ପଡୁଥିବାର୍ ହସି ଭିତରେ ବି
ଲୁକି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ର କଲା ବାଦଲ୍ କେ
କିଏ ଦେଖି ପାରସି ।
ମୁହୁ ସିନେ ହସିଥିନ ଖିଲି ପଡୁଥିସି
ହେଲେ ସେ ମନ୍ ଭିତରେ
ଆଖିର୍ ପାଏନ ଡୁବକି ମାରୁଥିସି ।
ଲୋକ୍ କେ ଦେଖି ହସି ଦେଉଥିବାର୍ ମୁହୁନ
କହି ସିନେ ନି ପାରେ କାହାକେ
ମନଟା ତାର ଝୁରି ହେଉଥିସି
ନିଜର୍ ଲୋକକେ ।
ଖୁଜି ବୁଲୁଥିସି ଆଏଖ ଦୁଇଟା
କେନ ମିଲବା ଖୁସିର୍ ଛଏରା
ଅବୁଝା ଇ ମନକେ ତାର୍
କିଏ ବୁଝେଇଦେବା ।
ଏକଲା ଘରେ ଲୁକି କରି
ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଥିବା
କିହେ ନି ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍
ଆଖିର୍ ପାଏନ୍ ବଲି ।
ଦେଖିଦେଲେ କାହାକେ ଆଏଖ ପୁଛି
ଫି କିନା ହସିଦେବା ତାର୍
ଦୁଇଫଲିଆ ଓଠ୍ ନ ।
ମନ ଭିତରେ ଲୁକେଇ ଦେସି
ତାର ଭିତରର୍ କଥା
ନି ଦିଏ କାହାକେ ଜାନି
ଲୁକର ଆଗାଡେ ହସିଦେଇ
ଭିତରେ ଭିତରେ ଖେଲଉଥିସି
ଦୁଃଖର ଲୁକଲୁକାନି ।

ଜୟଶ୍ରୀ ମେହେର

 165 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *