(କଳ୍ପିତା ତୁମେ କେଉଁଠି )

ମୋ କବିତାର ସମୁଦ୍ରରେ
ଶବ୍ଦର ଢେଉ ସବୁ
ବାରମ୍ବାର ଲହଡା ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି
ଅତର୍କିତେ ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାନ୍ତି
ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଧରି
କଳ୍ପିତା ତୁମେ କିଏ?
କାହା ଅଗଣାର ଫୁଲ ନା
ମୋ କବିତାର ନାୟିକା କଳ୍ପିତା /
ଅଦିନିଆ କବିତାର
ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ
ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପାଣିଫୋଟକା ପରି
ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି
କଳ୍ପିତା ତୁମେ କେଉଁଠି?
ମାନବୀ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନା
ଅପ୍ସରୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବା
ଫୁଲରାଣୀ ହୋଇ
ମୋ ହୃଦୟ ବଗିଚାରେ /

ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲା-9668881391

2 thoughts on “କଳ୍ପିତା 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *