***ଅମର ଲେଖନୀ***

ପ୍ରାଣ ପଛକେ
ମୋ’ ଚାଲିଯାଉ
ଲେଖା ମୋ’
ଅମର ହେଉ।।

ଏ ଜଗତେ ମାନବକୁ
କିଏ ବା ପଚାରେ
ଲେଖା ହିଁ ହୁଏ ଅମର
ବିଶ୍ଵ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୁଷ୍ଠାରେ।।

ପ୍ରୁଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ
ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ
ଲେଖା ସେ କିଛି ଅତୀତ
କିଛି ଭବିଷ୍ଯତ।।

ଯେତେ ପଢୁଥିଲେ
ସେତେ ଆରମ୍ଭ
ନହେବ କେବେ ସେ
ଲେଖାର ସମାପ୍ତ।।

ଲେଖା ସେ ହେବ
ସମାଜର ନବ ଦିଗନ୍ତ
ସେ ରଚନାକାରୀ ହେବ
ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୁଷ୍ଠାରେ ଜୀବନ୍ତ।।

ଦମୟନ୍ତୀ କିଶାନ,ସୁନ୍ଦରଗଡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *