ହ୍ରୁଦରେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ୍ଭ ଦରଶନ,,,
କିମ୍ପାଇଁ କରିବି ଯେ ମୁହି ମନ୍ଦିର ଗମନ
ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ହେ ଅର୍ପଣ କରେ ସୁମନ,,,
ସେବାରେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ବିତୁ ମୋ ଜୀବନ..

 

ଦମୟନ୍ତୀ କିଶାନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *